Yetişkin      :     165,-€

Çocuk        :      145.-€ 

 

Başvuru merkezinin ve konsolosluğun istediği seyahat sigortası (1 haftalık) vize bedeline dahildir, ancak 65 yaş üzeri misafirlerimiz için sigorta ücretine sür prim uygulanır, bu durumda ücret artar, artış vize bedeline eklenir). yukarıdaki ücretlere servis bedeli ve fatura dahildir.

.

 

Gerekli tüm evraklarınızı hazırladıktan sonra iDATA ofislerinden başvuru yapmak için randevu tarafımızdan alınır. İzmir iDATA ofisinden başvurularınızı randevu almadan da gerçekleştirebilirsiniz. Randevu almadan bu ofislere başvuruda bulunmak istediğiniz takdirde, uzun bekleme sürelerini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Başvuru sonrası pasaport teslimatı tarafınıza Kargo ile yapılacaktır.

TURİSTİK VİZE Başvuru formunu ofisimizden isteyebilirsiniz.

[email protected]

0212 2967384 pbx

Her başvuru sahibi için bir form doldurulması ve bu formun başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. (çocuklar için her iki yasal veli  tarafından imzalanmalıdır)

Küçükler için (18 yaş altı): Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi tarafından iDATA vekaletnamesi doldurulmuş olmalıdır.

Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekaletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.

Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.

Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası olmalı.

Pasaportun resimli sayfası ve son 3 yıl içerisindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi.

Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.

TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKEN GENEL BELGELER

 • Şahsın antetli kağıdına (varsa ) seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ad-soyadı-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • Evlilik cüzdanı Fotokopisi (eşlerden birinin seyahat etmemesi durumda dahi verilmelidir)
 • Seyahat sağlık sigortası. (Tarafımızdan yapılacaktır.)
 • İtalya İçişleri Bakanlığının yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre(banka hesabında belli bir tutar,ofisimiz tarafından size bilgi verilecektir) 
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinden nakit olarak ödenecektir.
 • Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).
 • Gidiş ? dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları
 • Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda(veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur.

Serbest Meslek Sahipleri  (Yukarıdaki Genel belgelere İlave olarak)

 • Şahsın imza beyannamesi.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • İlgilinin bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt belgesi aslı ve fotokopisi.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

İşverenler (Yukarıdaki evraklara İlave olarak)

 • Şirketin imza sirküleri fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • Ticaret Sicili Gazetesi ve bağlı bulunduğu oda kaydının okunaklı fotokopisi.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

Emekliler (Yukarıdaki Genel Belgelere İlave Olarak)

 • Emeklilik cüzdanı / belgesi okunaklı fotokopisi.
 • Şahsın emeklilik gelirine ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayanbanka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

Devlet Memurları (Yukarıdaki Genel Belgelere İlave Olarak)

 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • Çalıştıkları kurumdan seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten; mühürlü ve kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı.
 • Maaş bordrosunun son üç aya ait mühürlü-imzalı fotokopileri.

Ücretli Çalışan (Yukarıdaki Genel Belgelere İlave Olarak)

 • Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.
 • Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
 • SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.
 • SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli. Emekli olarak çalışanlardan son 4aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.
 • Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs…) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.
 • Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

Ev Hanımları (Yukarıdaki Genel belgelere İlave olarak)

 • Şahsi maddi durumu gösterir belgeler ( Varsa)
 • Evli ise Eşinin evrakları,

Öğrenciler (Yukarıdaki Genel Belgelere İlave Olarak)

 • Öğrenci belgesi ve  Sponsor olan Velinin Yukarıdaki özelliklere uygun olan evrakları,

Ticari Vize Müracaatı (Yukarıdaki Genel Belgelere İlave Olarak)

 • İtalya? daki şirketten sitemizde bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.
 • Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalya’daki oturum iznin fotokopisi.
 • İtalya?da davet formunu gönderen şirkete aitVisura Camerale (ticaret sicil).
 • Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs? fotokopileri.
 • Şahsın antetli kağıdına (varsa )İtalyanca veya İngilizce seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ad-soyad-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.

UYARI

 • Vize harcı ve iDATA koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.
 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.Her iki durumda da vize işlenme süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.
 • İtalya?da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir.Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

 • Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.
 • Eğitim görenler, yeni tarihli İngilizce öğrenci belgelerinin aslını getirmelidir.
 • Maddi olarak sizi İtalya?dan davet eden kişi destekliyorsa İtalya?da bir bankadan yapılmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bu teminat şekli yalnızca turistik vize başvurularında geçerlidir.
 • Karayolu ile seyahat edenlerden seyahat güzergah yazısı, uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel şoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi.
 • Aynı seyahat süresince birden fazla schengen ülke ziyareti gerçekleştirilecek ise seyahatin tamamında en çok hangi schengen ülkesinde kalış yapılacaksa o ülkenin vizesine başvuru yapılmalıdır.

Interrail ile seyahat edecek olan kişilerin İtalya’daki otel rezervasyonları dışında, gidecekleri diğer ülkelerdeki otel rezervasyonlarını da evraklara ilave etmeleri gerekir.

Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçe ile başvuru sahibi için vize talebinde bulunmalıdır.

tur rezervasyon yazılımı ile hazırlanmıştır.